Profil firmy

Naša činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi (požiarnej ochrany) začala spojením troch živnostníkov do jedného združenia dňa 22.12.1998 na základe dohody a od 1.1.1999 na základe zmluvy o združení. Boli sme traja : Adrián BONK, Marián PIROCH a Ľubomír HUMENÍK. Nemali sme toho veľa, vlastne skoro nič. Ale mali sme to hlavné - chuť do práce a vieru vo vlasné sily a schopnosti.

Začiatky boli ťažké. Presvedčiť zákazníkov ktorí nás nepoznali, aby nám dali prácu bolo niekedy skoro nemožné. Boli časy, keď sme museli robiť natieračské práce vo výškach, aby sme mali z čoho uhradiť odvody. V tomto ťažkom období od nás odišiel náš spoločník Marián. Rozhodol sa ísť svojou cestou. Zostali sme dvaja. Bolo to v októbri 1999.

Pracovali sme svedomito a neúnavne. Verili sme, že ak nepremrháme ani jeden deň, určite to prinesie ovocie. A dočkali sme sa. Dočkali sme sa prvého telefónátu od zákazníka, prvej zákazky na predaj hasiacich prístrojov, prvých úspechov aj prvých sklamaní.

Dnes sme malá firma, kde je každý zodpovedný za svoju činnosť. Vieme, že nám zadarmo nikto nič nedá. Preto je nám zákazník prvoradý. Všetko je podriadené tomu, aby sme svojimi službami uspokojili všetkých, ktorí majú záujem o naše služby v čo najkratšom čase a naše meno aby zostalo menom s veľkým M.

V roku 2003 sme založili novú spoločnosť, čo vyplynulo z potrieb a požiadavok trhu. Založili sme spoločnosť s ručením obmedzeným : POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ s.r.o.

S pribudajúcou prácou vo firme sme začali hľadať zodpovedných ľudí, ktorým by sme mohli zveriť starostlivosť o našich zákazníkov. Koncom roka 2007 sme v našej firme privítali Michala EMMELA, ktorý sa stal našim spoločníkom, spolupracovníkom a kolegom. Od tejto doby pracujeme ako stmelený tím dodnes a verím, že sa to nezmení.

Veríme, že ak sa obrátite na nás, či s prosbou o radu, alebo priamo s objednávkou, určite nebudete sklamaní. Vyskúšajte nás.

BONK Adrián - technik požiarnej ochrany, kontrolór hasiacich prístrojov

HUMENNÍK Ľubomír - kontrolór hasiacich prístrojov

MICHAL Emmel – technik požiarnej ochrany, kontrolór hasiacich prístrojov


Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť