Služby

VYKONÁVAME TÚTO ČINNOSŤ :

 • poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi
 • kontrola prenosných hasiacich prístrojov
 • kontrola pojazdných hasiacich prístrojov
 • kontrola požiarnych vodovodov ( nástenné hydranty, hadicové navijáky, suchovody )
 • predaj hasiacich prístrojov všetkých výrobcov certifikovaných na trhu
 • predaj hydrantového materiálu ( hadice, prúdnice, spojky, armatúry ... )
 • montáž a inštalácia požiarneho materiálu do budov
 • vypracovanie projektov požiarnej ochrany pre stavebné povolenie
 • vypracovanie projektov požiarnej ochrany pri zmene užívania stavieb
 • výkon funkcie technika požiarnej ochrany ( školenia, vypracovanie dokumentácie )

 

ZABEZPEČÍME PRE VÁS :

 • výkon funkcie lektora BOZP ( školenia, vypracovanie dokumentácie, pracovné úrazy )
 • revízie elektroinštalácie, elektrospotrebičov a bleskozvodov
 • revízie komínov a dymovodov
 • výškové práce
 • práce pod vodou a na vodnej hladine

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód