Technik požiarnej ochrany

Je osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru.

Ústredný orgán, právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia zabezpečujú technikom požiarnej ochrany plnenie týchto povinností :

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,

b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,

d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,

f) vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,

g) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

 

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť