Zabezpečenie proti požiaru

a proti narušeniu objektov