O NÁS

Myšlienku venovať sa problematike zabezpečenia objektov EZS a CCTV mi vnukol zákazník, ktorý potreboval svoj objekt zabezpečiť proti požiaru. Samozrejme, že som musel jeho požiadavku posunúť ďalej a mrzelo ma, že doporučený dodávateľ môjho zákazníka sklamal a ja som nadobudol dojem, že je správny čas rozšíriť sortiment služieb našej firmy.

Ako elektrikár vyučený v odbore banský elektromontér – slaboprúd (informačná a zabezpečovacia technika) som sa začal zaoberať problematikou zabezpečenia objektov eletronickou požiarnou signalizáciou. Po konštatovaní, že túto úlohu jednoducho a hravo zvláda elektronický zabezpečovací systém, som požiadal KR PZ v Prešove o licenciu na zabezpečovanie objektov. Bolo mi vyhovené 18.02.2008 a rozbehli sme činnosť.

Od tohto kroku už nebolo ďaleko ku zabezpečovaniu objektov kamerovým systémom. Po absolvovaní nespočetných školení a množstve získaných certifikátov sme začiatkom roka 2009 začali ponúkať komletnú službu EZS, EPS a CCTV. Je samozrejmé, že v každej spoločnosti za určitú činnosť je vždy niekto zodpovedný. Keďže sa naša firma rozrastla aj u nás to nie je inak. Problematiku EPS, EZS a CCTV má na 110 % zvládnutú náš servisný technik Pavol GEZO, ktorý má našu plnú dôveru.

Adrián BONK – jednateľ združenia

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť