PCO

Pulty centrálnej ochrany (PCO) sú zariadenia určené na zachytenie poplachového stavu z chráneného objektu po telefónnej linke, GSM, LAN, cez rádiostanicu, alebo kombináciou týchto možností.

V momente prijatia poplachového signálu operátorom PCO sa vysiela výjazdová skupina k narušenému objektu, alebo k inej udalosti.
Naša firma vykonáva pripájanie zabezpečených objektov ( … chalupa, chata, garáž, dom, byt, automobil, panikové - núdzové tlačítko) na pult centrálnej ochrany, ktorý obsluhuje spoločnosť s licenciou na výkon bezpečnostných služieb ŠAFO SECURITY s.r.o., Laborecká 1902/74, 06601 Humenné, ktorú zastupuje Ing. Peter MICHALENKO a JUDr. Michal ŠAFRAN (+421 948 522 250, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , IČO: 51 634 996, DIČ: 2120757892, Laborecká 1902/74, Humenné ). 

Podľa Odboru osobitného určenia Generálnej prokuratúry, trestným činom v Slovenskej republike, dlhodobo dominuje násilná a majetková kriminalita. Napriek zabezpečeniu objektov stále dochádza ku krádežiam, vlámaniam alebo fyzickému útoku na personál v chránených objektoch.

To znamená, že v danom prípade okamžitý zásah a reakcia (SBS, POLÍCIE) rapídne skráti páchateľovi čas na nekalú činnosť a následne zabráni vznikaniu ďalších škôd (priama úmera platí nielen pri narušení páchateľom,ale aj pri požiari, povodni, vytopení … čím viac času živlu necháme tým sú škody väčšie ! ).

Riešením je pripojenie objektu na PCO a uzatvorenie zmluvy s SBS. Majiteľ, alebo zodpovedný správca objektu, sa tak vyhne zbytočným rizikám spojených s konfrontáciou so živlom a na základe predom dohodnutých podmienok môže nechať reakciu na pracovníkov SBS, ktorí sú na takéto situácie predom pripravovaný a vystrojený. Je to rozhodne bezpečnejšie a účinnejšie, než pokusy zadržať páchateľa vlastnými silami. Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti prípadnému páchateľovi a zabráni vzniku ďalších majetkových škôd.

Zmluvný vzťah medzi subjektom a SBS je akceptovaný aj poisťovňami. Mnohé z nich už vedia v ročnom poistnom zohľadniť zabezpečenie objektu a pripojenie na PCO, keďže je zabezpečená okamžitá reakcia, či zásah proti živlom (kratší čas na = minimálne škody = minimálne plnenie škody zo strany poisťovní).

Pripojenie na PCO nie až tak finančne náročné. Ako príklad sa dá uviesť objekt s potrebou nepretržitej fyzickej ochrany.  Pri zamestnaní piatich ľudí sa ich ročná mzda vyšplhá cca na 33 000 € v čistom ... (nesmieme zabúdať na PN, dovolenky, dni pracovného pokoja, pracovné prostriedky, pitný režim, stravné lístky …)

Ak by sme porovnali náklady na ochranu objektu pomocou elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) s prenosom na pult centrálnej ochrany (PCO), vyzeralo by to takto:


- náklady na inštaláciu EZS – podľa počtu a druhu čidiel (od 750 € do 5000 €) 5 000 €
- náklady na prevádzku EZS – bezpečnostná SIM JABLOTRON 3,50 x 12 mesiacov42 €
- náklady na pripojenie na PCO – podľa druhu a výrobcu EZS (od 15 € do 250 €)250 €
- náklady na mesačný paušál PCO – podľa chráneného objektu (od 15 € do 200 €)200 €
- výjazdy k objektom – podľa počtu (od 30 € do ??? €) …priemer/3xmes./rok1 800 €
- stráženie objektu na požiadanie zákazníka do príchodu personálu1 000 €
Spolu8 292 €
pričom náklady na zriadenie a inštaláciu EZS sú jednorázové. Treba brať do úvahy aj fakt, že elektronická zabezpečovacia signalizácia nespí 24 hodín denne a takisto nevie prižmúriť oko a nevie sa dať podplatiť či uhovoriť, poprípade zabudnúť na udalosti …

Výber EZS a spoločnosti na inštaláciu EZS :

Pri výbere systému musíte vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok. Preto musíte mať istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Pri výbere systému EZS sa uistite, že výrobok je atestovaný podľa príslušnej normy. Montážna firma by vám mala ukázať, že bola dodávateľom alebo priamo výrobcom zaškolená na inštaláciu daného zariadenia. Samozrejmosťou je aj preberací protokol a zaškolenie k obsluhe zariadenia a sprievodná dokumentácia k EZS. Presvedčte sa, že dodávateľ je seriózna firma s históriou, zabezpečujúca servis v prípade opráv a je držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby.

Licenciu na prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby definuje zákon č.473/2005 Z.z. O poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších zákonov č. 330/2007 Z.z., č. 598/2008 Z.z. a č. 136/2010 Z.z. Zákon o súkromnej bezpečnosti definuje súkromnú bezpečnosť ako poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie  technickej služby. Viď.: http://www.jablotron.com/sk/pre-monterov/odborne-poradenstvo/legislativne-informacie/technicka-sluzba-licencia/

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód