Bezpečnosť pri práci

Naša spoločnosť kvôli kompletnému spektru služieb pre našich zákazníkov zabezpečuje prostrebníctvom firmy AMOS - Valéria PAUKEJOVÁ, Nemocničná 32, 066 01  Humenné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to :

- periodické školenia zamestnancov v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z. z. o BOZP,

- periodické školenia a základné kurzy obsluhy motorových dopravných vozíkov,

- periodické školenia vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel,

- školenia v poskytovaní prvej pomoci

- spracovanie dokumentácie BOZP v zmysle zákona č. 124 / 2006 Zb, z. v znení neskorších predpisov

 

 

Kontakt: 0905551677, 0902082267, 057/7753828

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť