Bezpečnosť pri práci

Naša spoločnosť kvôli kompletnému spektru služieb pre našich zákazníkov zabezpečuje: 

prostrebníctvom firmy AMOS - Valéria PAUKEJOVÁ, Nemocničná 32, 066 01  Humenné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to :

- spracovanie dokumentácie BOZP v zmysle zákona č. 124 / 2006 Zb, z. v znení neskorších predpisov

- školenia v poskytovaní prvej pomoci- periodické školenia vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel,

- periodické školenia a základné kurzy obsluhy motorových dopravných vozíkov,

- periodické školenia zamestnancov v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z. z. o BOZP,

Kontakt: +421 905 551 677 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

prostredníctvom firmy Mgr. Marián Koman, Puškinova 2, 066 01 Humenné :

- služby autorizovanného bezpečnostného technika

- spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP - prevádzkových poriadkov a bezpečnostných predpisov v zmysle zákona č. 124/2006 Zb.z. v znení neskorších predpisov

- analýzu rizík na pracoviskách, vrátane návrhov opatrení na ich minimalizáciu. Vypracovanie zoznamu pre poskytovanie OOPP

- kontroly stavu BOZP na pracoviskách vrátane komplexnej ročnej previerky

- vyšetrovanie pracovných úrazov a spísanie Záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- poradenstvo a konzultácie v oblasti BOZP

Kontakt: +421 907 999 044

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť