Špecialista požiarnej ochrany

Ústredný orgán, právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ zabezpečuje  prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,

b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,

c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,

d) riešenie  protipožiarnej  bezpečnosti  pri  umiestňovaní  technologických  zariadení  a  riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

e) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa.

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť